1. Điều lệ công ty

Điều lệ công ty là văn bản được coi là luật của doanh nghiệp. Điều lệ công ty do các bên tự soạn thảo nhưng nội dung không được trái với quy định của pháp luật. Việc xác lập, hủy bỏ hay thay thế điều lệ của công ty cũng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Nội dung của điều lệ công ty bao gồm những thông tin đã chuẩn bị như tên công ty, vốn điều lệ, hình thức của vốn điều lệ, lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, thông tin cá nhân chủ sở hữu doanh nghiệp,.... Thêm vào đó là những quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.

2. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là hai loại giấy cần có khi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Đây là văn bản do Cơ quan xét duyệt thủ tục đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm cấp cho công ty nhằm mục tiêu quản lý và bảo hộ quyền sở hữu tên công ty tại Việt Nam.

Tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP, quy định Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải là Giấy phép kinh doanh. Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục khi sản xuất kinh doanh như xin “giấy phép con” doanh nghiệp có thể tránh được những nhầm lẫn ko cần thiết.

3. Giấy chứng thực của các thành viên tham gia thành lập công ty

Đây là những giấy tờ để chứng minh người thành lập doanh nghiệp, người đại diện.

Đối với trường hợp thành viên thành lập công ty TNHH một thành viên là cá nhân, hồ sơ cần bản sao CMND, Hộ Chiếu, CCCD còn hiệu lực của người thành lập và người đại diện

Đối với trường hợp công ty được thành lập bởi một tổ chức hồ sơ cần bản sao cần chuẩn bị thêm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép kinh doanh/ Quyết định thành lập công ty TNHH 1 Thành viên.

4. Giấy ủy quyền cho Quang Minh nộp hồ sơ

Đối với trường hợp người đi làm thủ tục thành lập công ty không phải là chủ thành lập hoặc người đại diện thì cần giấy ủy quyền để người đó có khả năng thực hiện các thủ tục, hãy lựa chọn Quang Minh là người được ủy quyền làm hồ sơ cho doanh nghiệp của bạn.

Khi đã chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ trên thì bạn đã có thể nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cho mình rồi đó, nếu có thắc mắc gì về giấy tờ làm thủ tục hãy liên hệ cho Quang Minh vào số hotline 0932 068 886 để được cung cấp chi tiết hơn về các thông tin liên quan đến loại hình thành lập công ty TNHH một thành viên.